PRZEWLEKŁE SAMOISTNE ZESPOŁY BÓLOWE ODBYTU I ODBYTNICY

Przewlekłe samoistne zespoły bólowe odbytu i odbytnicy
Samoistne zespoły bólowe odbytu i odbytnicy są grupą dolegliwości połączonych z uczuciem dyskomfortu w okolicy odbytu i nierzadko zaburzeniami oddawania stolca pod postacią zaparć lub częstego parcia na stolec. Samoistne zespoły bólowe są około dwukrotnie częściej rozpoznawane u kobiet. Wiek chorych waha się od 10 do 60 lat, najwięcej przypadków występuje w przedziale wiekowym 20-45 lat. W ostatnich latach częstość rozpoznawania tych schorzeń znacznie wzrosła. Jeden z najważniejszych i zarazem najtrudniejszych problemów związanych z samoistnymi zespołami bólowymi odbytnicy to postawienie przez lekarza właściwego rozpoznania. Przed postawieniem diagnozy należy wykluczyć wszystkie inne możliwe przyczyny dolegliwości, przede wszystkim choroby nowotworowe.

Podłożem bólów odbytnicy i okolicy odbytu mogą być:
1. Choroby nowotworowe (guzy niezłośliwe nerwów, mięśni, kości; guzy złośliwe: zarówno pierwotne, jaki i nawrotowe oraz przerzuty nowotworowe)
2. Inne przyczyny organiczne (ropień, przetoka, choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zapalenie popromienne, infekcyjne zapalenie odbytu, zapalenie gruczołu krokowego, zapalenie macicy, ropień jajowodu, endometrioza, ciąża pozamaciczna, zapalenie wyrostka robaczkowego)
3. Przyczyny związane ze zmianą topografii miednicy (niecałkowite wypadanie odbytu lub odbytnicy, skręcenie jajnika, szczelina odbytu, wypadanie krocza, przebyte operacje w obrębie miednicy)
4. Przyczyny ortopedyczne (uraz kości guzicznej, zmiany w rdzeniu na skutek zwyrodnienia odcinka lędźwiowo-krzyżowego, guzy wywodzące się z kości)
5. Przyczyny neurologiczne (stwardnienie rozsiane, zwyrodniające zapalenie nerwów obwodowych)
Do samoistnych zespołów bólowych odbytnicy zaliczamy:
- Zespół dźwigaczy odbytu (levator ani syndrome)
- Kokcygodynie (coccygodynia)
- Napadowe bóle odbytu (proctalgia fugax)
Zespół dźwigaczy odbytu (levator ani syndrome) - ponad 70% pacjentów stanowią kobiety. Zespół objawia się bólem, dużym napięciem i uczuciem dyskomfortu w okolicy odbytu, krzyża i kości guzicznej, charakterystyczne jest uczucie rozpierania - "piłki w odbytnicy". Niekiedy ból obejmuje także pośladki oraz uda i jest głównym powodem zgłoszenia się do lekarza. Dla tego zespołu charakterystyczny jest ból przewlekły i nasilający się w pozycji siedzącej. Ponadto mogą występować zaparcia oraz czynnościowe nietrzymanie stolca. Dolegliwości w zespole dźwigaczy odbytu powstają w wyniku skurczu mięśnia dźwigacza odbytu. U wielu pacjentów nasilenie dolegliwości występuje w sytuacjach stresowych. Czynnikami usposabiającymi są: siedzący tryb życia, częsta i długotrwała jazda samochodem, przebyte urazy (w tym porody !!!), przebyte operacje w obrębie miednicy. Leczenie tego zespołu polega na mobilizacji kości ogonowej (wykonuje ją doświadczony terapeuta manualny),relaksację mięśni dna miednicy i przepony miednicznej, gimnastykę mięśni miednicy oraz masaże.

Kokcygodynią (coccygodynia) nazywamy zespół bólowy występujący w okolicy kości ogonowej. Bóle mają charakter przewlekły, występują w pozycji stojącej lub siedzącej. Często są skojarzone z rwa kulszową. W ponad 75% wszystkich przypadków kokcygodynii pacjentami są kobiety, najczęściej w wieku pomiędzy 20-45 rokiem życia. W większości przypadków objawy kokcygodynii są wynikiem pourazowego uszkodzenia kości ogonowej (w tym po urazie porodowym). Samoistna kokcygodynia bywa uważana za chorobę psychosomatyczną,jako efekt zwiększonego napięcia w obrębie miednicy, często występuje u pacjentów z depresją. U wielu chorych stwierdza się nadmierna ruchomość kości ogonowej lub przeciwnie zablokowanie ruchomości, zwichnięcie lub nadmierny rozwój jej tkanki chrzęstno-kostnej. Czynnikami usposabiającymi do tych zmian jest siedzący tryb życia, przewlekły stres, zwiększone napięcie mięśni dna miednicy, ciąża, porody. Leczenie kokcygodynii czynnościowej jak przy zespole dźwigaczy odbytu .W przypadku złamań kości ogonowej tylko operacyjne. Gdy nie istnieją przeciwwskazania można również stosować:
1. Terapię punktów spustowych,
2. Fizykoterapię (ćwiczenia, masaże kości ogonowej i mięśni miednicy)
3. Kąpiele jodowo-solankowe
4. Stosowanie środków zmiękczających stolec
5. Mobilizację przepony miednicznej,
6. Ćwiczenia wyrównujące napięcie mięśni dna miednicy.
Napadowy ból odbytu (proctalgia fugax) charakteryzuje się epizodami nagłego ostrego bólu w okolicy odbytu, trwającego od kilku sekund do kilku minut, częściej pojawiającymi się w nocy. Ulgę w bólu przynosi często zgięcie kończyn w stawach biodrowych. Epizody powtarzają się w nierównych odstępach czasowych, przerwy pomiędzy atakami mogą wynosić od kilku godzin do kilku miesięcy. Pacjenci z proctalgia fugax zazwyczaj nie maja zaburzeń czynnościowych jelit, chociaż istnieje grupa chorych, u których występują zaparcia. Zespół dotyczy 8-14% populacji i częściej występuje u mężczyzn, zgłasza we wczesnej młodości i ustępuje samoistnie w średnim wieku. Etiologia zespołu pozostaje nieznana. Czynnikiem usposabiającym do wystąpienia bólu jest stres. Leczenie napadowych bólów odbytu jest z reguły zachowawcze.